CBS Ichthus Zeist

Samen leren, samen wijzer

CBS Ichthus in Zeist

In de Patijnwijk in Zeist vindt u onze school CBS Ichthus. We hebben er een kleuterlocatie De Lindehof en een hoofdlocatie Ichthus. Dit jaar hebben we 21 groepen en ruim 500 leerlingen. Met ons team van leerkrachten en ondersteuners bieden we onderwijs dat zoveel mogelijk aansluit bij de ontwikkeling van uw kind. Persoonsvorming en kennis opdoen zijn beide belangrijk op onze school. Maakt u gerust een afspraak om eens rond te kijken. Hopelijk ervaart u de prettige omgang met elkaar en de fijne sfeer op school. We wensen u veel leesplezier op onze website! Vriendelijke groeten, het team van CBS Ichthus. Lees meer ...

Hoofdlocatie ichthusMidden en bovenbouw

Onderbouwlocatie de LindehofOnderbouw

Werken bij Ichthus ZeistVacatures

Ons onderwijs

Introductie film Ichthus

Coöperatief leren

Handelingsgericht werken

Kunst, cultuur en muziek

Missie en visie

Missie en visie
Samen sterk, samen wijzer” CBS Ichthus is een lerende en levende gemeenschap waarin we vanuit onze passie voor kinderen goed onderwijs geven. In onze school streven wij ernaar ieder kind zich binnen de hem/haar gegeven mogelijkheden te laten ontwikkelen. Lees meer ....
Levenbeschouwelijke visie
Uit onze naam blijkt al dat wij een christelijke school zijn en lesgeven vanuit de protestants-christelijke identiteit. Deze identiteit is verankerd in het geloof in God en in navolging van Jezus. Vanuit ons christelijk geloof willen we een bijdrage leveren aan een vreedzaam en respectvol samenleven van mensen op deze wereld. Lees meer ....
Onderwijskundige visie
De manier waarop wij naar kinderen kijken is richtinggevend voor de wijze waarop we ons onderwijs vormgeven.Als school hebben we de keuze gemaakt voor het leerstof jaarklassensysteem. Dit houdt in dat kinderen klassikaal per jaar dezelfde leerstof aangeboden krijgen. Lees meer ....
Pedagogische visie
Leren op school gaat het beste als kinderen zich prettig voelen. We doen daarom ons best om een omgeving te creëren die aan een aantal voorwaarden voldoet. Hierbij denken we aan veiligheid (fysiek en emotioneel), eigenheid, wederzijds respect, openheid, eerlijkheid en transparantie Lees meer ....

Praktische informatie

Berichthus (ouderbrief)

Schoolgids 2022-2023

Jaarkalender 2022-2023