Buitenschoolse opvang

Op CBS Ichthus regelt Kiekeboe Kinderopvang de buitenschoolse opvang. Het doel van de buitenschoolse opvang is kinderen van vier tot en met 12 jaar op momenten dat ouders werken plezierige opvang aan te bieden (buiten de schooltijden, op roostervrije dagen en in vakantieperiodes). De manier waarop de kinderen opgevangen worden, is aan- gepast aan hun leeftijdsniveau, hun interesse en hun behoeften. Dit gebeurt binnen bepaalde pedagogische en veiligheidsgrenzen en in samenspraak met de ouders.

Gezien de doelstellingen worden de kinderen zo vrij mogelijk gelaten. De grenzen worden aangegeven doordat zij samen met andere kinderen worden opgevangen en dus afspraken met elkaar maken, bijvoorbeeld over wie wanneer op de computer mag. De leidsters zullen de kinderen altijd stimuleren en motiveren in hun activiteiten.

Kiekeboe Kinderopvang verzorgt op maandag, dinsdag en donderdag buitenschoolse opvang op onze scholen. Op locatie De Lindehof is er een BSO-groep, die bestaat uit maximaal 20 kinderen. Daarnaast verzorgt Kiekeboe Kinderopvang ook buitenschoolse opvang op hun eigen locaties. De buitenschoolse opvang is van maandag tot en met vrijdag geopend. Op iedere middag biedt Kiekeboe Kinderopvang zowel middagdelen van 4 uur en gehele middagen van 7 uur aan. Kinderen zijn vanaf 11.30 uur of 14.30 uur welkom. Om uiterlijk 18.30 uur moeten de kinderen zijn opgehaald en sluit de buitenschoolse opvang.

Kinderen kunnen vanaf twee jaar aangemeld worden. Nadat u het aanmeldingsformulier hebt ingevuld en verzonden, zult u binnen twee weken een schriftelijke reactie krijgen of er een mogelijkheid tot plaatsing is. Als er een plaats beschikbaar is, kunt u een contract met Kieke- boe Kinderopvang afsluiten. Mocht er geen plaats zijn op de gewenste dagdelen, dan kan er, indien mogelijk, een alternatief geboden worden. Wanneer dit geen uitkomst biedt zult u op de wachtlijst geplaatst worden.

Meer informatie vindt u op www.kiekeboe.info