Medisch protocol

Hieronder kunt u ons medisch protocol downloaden. Dit protocol beschrijft hoe we als CBO Zeist e.o. omgaan met zieke kinderen in verschillende gradaties. Daarnaast is beschreven waar welke verantwoordelijkheid ligt als het gaat om het toedienen van medicijnen op school. Ten slotte zijn er verschillende toestemmingsformulieren opgenomen. 

Download hier:
- Medisch protocol
- Toestemmingsformulier 'verstrekken van medicijnen'
Allergie/ dieetformulier