Aannamebeleid

Kinderen kunnen worden toegelaten op CBS Ichthus als de ouders instemmen met de christelijke identiteit, de onderwijskundige uitgangspunten van de school en de schoolregels. Vooral het respect voor de levensbeschouwing en de verplichte deelname van de leerlingen aan activiteiten die daarvoor uitgevoerd worden, heeft voor het team hoge prioriteit. 

Aannamebeleid
U kunt uw kind vanaf hun 2e jaar aanmelden op onze school. Eerder mag wel, maar het is voor ons dan nog niet mogelijk een goede inschatting te maken van de eventuele ondersteuningsbehoefte van uw kind. Wij maken dan een voorbehoud betreffende de definitieve plaatsing van uw kind en zullen na een vervolggesprek op school een besluit nemen betreffende de aanname van uw kind.

Kinderen die worden aangemeld, moeten in principe wonen in het gebied dat ligt binnen de “binnen- grenzen” van het denkbeeldige vierkant Utrechtseweg, Schaerweijdelaan, Panweg en Dreef. Er worden per jaar wisselend 60 leerlingen (2 groepen) of 90 leerlingen (3 groepen) per jaar ingeschreven, die geboren zijn tussen 1 oktober van een jaar t/m 30 september van het jaar daarop. Kinderen met een oudere broer of zus, die al op school zit, worden in principe altijd geplaatst. Wanneer er meer dan 60 (2 groepen) of 90 (3 groepen) aanmeldingen zijn, worden deze leerlingen op een wachtlijst geplaatst. De aanmeldingen op de wachtlijst worden op volgorde van binnenkomst benaderd als er plaatsen vrijkomen. Bij tussentijdse instroom (horizontale instroom) wordt alleen gekeken naar de op dat moment beschikbare plaatsen. Dit kan er toe leiden, dat jongere broertjes/zusjes die nog niet naar school gaan, onderaan de wachtlijst geplaatst worden. Zij krijgen dan dus geen voorrang op basis van een oudere broer of zus die al op school zit aangezien hierbij sprake is van horizontale instroom. 

Ongeveer 6-8 weken van te voren ontvangt u een envelop met informatie , o.a. in welke groep het kind wordt geplaatst.

Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften
Wanneer ouders verwachten dat hun kind extra ondersteuning nodig zal hebben, wordt van hen verwacht dat ze dit bij de aanmelding aangeven. Hierbij hanteren wij het bovengenoemde uitgangspunt om een besluit te nemen vanaf de leeftijd van 2 jaar. Na aanmelding heeft de school zes weken de tijd om te beslissen over de toelating van de leerling. Deze periode kan eenmaal met vier weken verlengd worden. In die periode doet de school onderzoek en kijkt of ze de benodigde ondersteuning kan bieden. Als er na tien weken nog geen besluit genomen is, heeft de leerling recht op tijdelijke plaatsing op de school van aanmelding tot de school een goede plek heeft gevonden.