Schoolgids

Hierbij bieden wij u de schoolgids 2021-2022 van CBS Ichthus aan. De gids is bedoeld voor ouders en/of verzorgers die hun kinderen op CBS Ichthus hebben en voor ouders en/of verzorgers van toekomstige leerlingen. Onze schoolgids geeft informatie over het onderwijs op CBS Ichthus. We maken duidelijk wat we belangrijk vinden en op welke wijze we ieder kind de mogelijkheid geven zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. In de schoolgids kunt u ook lezen hoe we ouders en/of verzorgers bij de school betrekken en op de hoogte houden van de resultaten en activiteiten van de leerlingen.


Download hier de schoolgids 2021-2022