De school

CBS Ichthus is één van de acht scholen van de Stichting scholen voor Christelijk Basisonderwijs te Zeist e.o. en ligt in de Patijnwijk. De school is in 1992 gebouwd. Doordat het aantal leerlingen toenam zijn er in 2006 drie lokalen bijgebouwd. In augustus 2009 is er een tweede locatie bijgekomen, De Lindehof aan de Nicolaas Beetslaan. De kinderen van groep 1 en 2 krijgen les op locatie De Lindehof en de kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen les op de hoofdlocatie van CBS Ichthus. De leerlingen komen voornamelijk uit de Patijnwijk, Dichters- buurt en het Staatsliedenkwartier. De school heeft momenteel 21 basisgroepen. In november 2021 start een nieuwe kleutergroep en zijn er 22 basisgroepen.

Er zijn ongeveer 45 personeelsleden werkzaam op CBS Ichthus. De school heeft op dit moment ongeveer 550 leerlingen.

De naam van de school verwijst naar het Griekse woord "ichthus". De letters I-CH-TH-U-S zijn de beginletters van de Griekse woorden voor Jezus Christus, Gods Zoon, Verlosser:

Iesous = Jezus   CHristos = Christus   THeou = Gods   Uios = Zoon   Soter =Verlosser
De christenen in de eerste eeuwen van onze jaartelling gebruikten het symbool van de vis als herkenningsteken, dat nu bekend staat als "het ichthus teken".