Vakgebieden en methoden

Op CBS Ichthus wordt lesgegeven met behulp van moderne onderwijsmethoden. Omdat de inzichten in het onderwijs continu veranderen, vernieuwt de school regelmatig de onderwijsmethoden. De school laat zich daarbij leiden door haar visie en missie. Het werken met moderne methoden is een manier om kwaliteit na te streven. 
Op deze pagina vindt u een overzicht van de vakgebieden binnen ons onderwijs met bijbehorende methoden. De vakken taal, lezen, begrijpend lezen en rekenen vormen de kern van ons onderwijs. Zij zijn de basis voor elke andere ontwikkeling. 
Voor een uitgebreide beschrijving van wat de kinderen op CBS Ichthus leren verwijzen wij u graag naar onze schoolgids, hoofdstuk 2.

Vakgebied Methode
Godsdienstonderwijs Kind op Maandag
   
Groep 1 en 2   
Voorbereidend lezen Klankkast
Voorbereidend rekenen  Gecijferd Bewustzijn
Voorbereidend schrijven Schrijfatelier
   
Groep 3 t/m 8  
Technisch lezen Veilig Leren Lezen, groep 3
  Estafette
Begrijpend lezen Nieuwsbegrip, vanaf groep 5
Rekenen Wereld in Getallen
Nederlandse taal Veilig Leren Lezen, groep 3
  Staal 
Schrijven Pennenstreken
Wereldoriëntatie Blink, vanaf groep 5
(o.a. aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek)  
Verkeer Computerprogramma Rondje Verkeer, groep 1 t/m 3
  Veilig Verkeer Nederland, Stap Vooruit, groep 4
  Veilig Verkeer Nederland, Op voeten en fietsen, groep 5 en 6
  Veilig Verkeer Nederland, Jeugdverkeerskrant, groep 7
Engels, groep 1 t/ m 8 Groove Me