Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten van onze school. De MR geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen, die met het beleid van de school te maken hebben, zoals benoemingen en ontslagen, schoolplan, schoolregels, schoolgids, personeelsbeleid. Via verkiezingen kunnen ouders zich kandidaat stellen voor een plaats in de MR.
 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen, die met het beleid van CBS Ichthus te maken hebben. Er zijn echter ook onderwerpen waarover adviezen gegeven moeten worden of besluiten moeten worden genomen, die alle scholen van onze Stichting betreffen. Over die onderwerpen beslist de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Van iedere school van onze Stichting neemt er een ouder en een leerkracht deel aan de GMR.