Oudercontacten

Startgesprekken
Aan het begin van het schooljaar vinden er startgesprekken plaats tussen ouders en leerkrachten. 

Spreekavonden
Om de ouders zo goed mogelijk over de voortgang van de ontwikkeling van de kinderen op de hoogte te houden zijn er een tweetal spreekavonden per schooljaar. Op deze avonden kunt u met de leerkrachten over de vorderingen van uw kind(eren) spreken. U wordt voor de spreekavonden uitgenodigd. Zijn er tussentijds opvallende zaken m.b.t. het gedrag of het leerproces van uw kind zich voordoen, dan zal de leerkracht u persoonlijk, via de mail of telefonisch benaderen. Het bovenstaande beschrijft wanneer wij u uitnodigen om contact te onderhouden. U kunt natuurlijk ook altijd zelf contact opnemen met een van de leerkrachten als u vragen hebt over de ontwikkeling van u kind.

Welkom in de klas
Kinderen willen graag laten zien wat ze op school allemaal gemaakt hebben en wat ze in hun schriftjes gedaan hebben. De kleuters brengt u vaak zelf ’s morgens en ’s middags in de klas, zodat u meteen zicht heeft op de werkjes. De leerkrachten brengen de kinderen aan het eind van de ochtend en de middag bij de deur. De kinderen van groep 3 mogen tot de kerstvakantie ’s morgens en ’s middags in de klas worden gebracht. Na de kerstvakantie geldt de regel, die ook voor de groepen 4 t/m 8 van toepassing is, namelijk: u bent welkom op maandag- en vrijdagochtend in de klas. Op de andere dagen worden de kinderen buiten door de leerkrachten opgehaald of kunnen, na toestemming van de pleinwacht, zelfstandig naar binnen. De kinderen van de groepen 3 worden aan het eind van de ochtend en de middag door de leerkrachten begeleid tot de buitendeur. De andere groepen gaan zelfstandig naar huis.

Praten en ontmoeten
Twee keer per jaar organiseren de kleutergroepen een “Inloopochtend”, waarbij u ongeveer een uurtje in de klas mag blijven om de praktijk van alle dag te ervaren. Onder het genot van een kopje koffie of thee kunnen ouders ook kennismaken met elkaar. Op de hoofdlocatie wordt dit twee maal per jaar georganiseerd. Wij noemen dit “praten en ontmoeten”. U kunt van 08.20u tot 08.45u een kijkje in de klas nemen en elkaar daarna ontmoeten in de hal van de school. Daar staan de koffie en thee klaar.