Ouderraad

De ouderraad (OR) van de Ichthus en Lindehof bestaat uit een groep enthousiaste ouders die het team van leerkrachten ondersteunt bij het organiseren van activiteiten die buiten het reguliere lesprogramma vallen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan: het schoolreisje, de Sint- en Kerstvieringen, het Paasontbijt, de avondvierdaagse en het afscheid groep 8 etc.

De OR bestaat uit een bestuur (voorzitter, penningmeester, secretaris) en beheert een eigen budget. De OR heeft per activiteit commissieleden die, samen met de leerkrachten, de activiteit organiseren, het budget beheren + verantwoorden en tijdig klassenouders en hulpouders informeren en betrekken.

Maandelijks vindt er een OR vergadering plaats en binnen de commissies zijn er overleggen rondom de activiteit.

Vind jij het ook het belangrijk en leuk om bij te dragen aan een fijne school met leuke (extra!) activiteiten? Meld je dan aan! Of heb je een andere vraag? Stuur dan een mailtje aan: ouderraad@ic.cbozeist.nl.