Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit een groep van enthousiaste vertegenwoordigers uit de groepen 6, 7 en 8. Ieder jaar worden er in de klassen verkiezingen gehouden. De (oude) leden van de leerlingenraad geven voor deze verkiezingsdag een presentatie in de groepen over de taken en acties van de leerlingenraad. De leerlingenraad denkt namelijk samen na over belangrijke zaken op school en zet zich in voor een goede sfeer. Om de 6 weken is er een overleg met een directielid. 

In het schooljaar 2020-2021 bestond de leerlingenraad uit Dynthe (6a), Raquella (6b), Cas (6c), Wiebe (7a), Linne (7b), Suze (7c), Anna (8a) en Jette (8b).