Afwezigheid

Afwezigheid van leerlingen
Bij ziekte of plotselinge afwezigheid om andere redenen, is het wenselijk wanneer u dat vóór schooltijd (8.15 of 13.00 uur) telefonisch meldt. Wanneer de afwezigheid van uw kind niet gemeld is, wordt er na 9.00 uur of 13.45 uur contact met u opgenomen. Bij langer durende afwezigheid (meer dan één week) neemt de leerkracht van uw kind contact met u op en wordt er in overleg huiswerk vastgesteld. 

Telefoonnummers
Hoofdlocatie Ichthus (groepen 3 t/m 8): 030-6959512
Locatie Lindehof (groepen 1 en 2): 030-6560250

Afwezigheid leerkracht
Bij afwezigheid van een leerkracht komt er een vervanger. Wanneer er geen invalkracht beschikbaar is, wordt intern een oplossing gezocht, bijvoorbeeld door een groep te verdelen over andere groepen. In principe worden er geen kinderen naar huis gestuurd bij ziekte van een leerkracht. Het kan echter wel voorkomen. In een dergelijk geval wordt u tijdig op de hoogte gebracht via een Parro bericht. 

Indien u geen toegang heeft tot Parro, neemt u dan contact op met ons secretariaat.

Verlof
Voor het aanvragen van verlof verwijzen wij u naar de pagina verlofregelingen.