Sinterklaas

Ieder jaar brengt de goede Sint ook onze school een bezoek. Dat is op vrijdag 3 december 2021 ook het geval.

De kinderen van de groepen 1 worden die ochtend ook op school verwacht.

De groepen 5 t/m 8 draaien die ochtend een continurooster en zijn om 14.05u uit 

In de groepen 1 t/m 4 brengt de Sint met enkele pieten een uitgebreid bezoek. 
De groepen 5 t/m 8 trekken lootjes en maken surprises voor elkaar.