Pestprotocol

Wij hebben als school een pestprotocol opgesteld. Dit pestprotocol is opgesteld om goed te kunnen reageren op situaties waarin een kind wordt gepest of pest. Dit protocol sluit aan bij de Kanjerboeken en de Kanjertraining

Download hier ons pestprotocol