Stage

Wij vinden het belangrijk om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van studenten van de Pabo, onze toekomstige collega’s!

Christelijke Hogeschool Ede (CHE)
Onze school werkt samen met de Pabo van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Wij bieden hun studenten plekken aan waar zij in de praktijk, onder begeleiding, ervaring op kunnen doen. Op de Pabo noemt men dit ‘werkplekleren’. 
In de praktijk doen de studenten veel ervaringen op, daar leren ze hoe het is om voor de klas te staan, een Bijbelverhaal te vertellen, met leerlingen een project op te zetten, met kinderen op de computer te werken, kinderen ontdekkend te laten leren en nog veel meer. Daarnaast wordt de student ook voorbereid op het omgaan met gedifferentieerd en digitaal onderwijs.

Tijdens het werkplekleren worden de studenten vooral begeleid door de leerkracht, de mentor van de student. De Interne Coach Opleider (ICO) coacht zowel de studenten als de leerkrachten bij wie de student in de groep werkzaam is. En verzorgt terugkoppeling naar de CHE. Voor onze school is Mirjam van der Weijden de Interne Coach Opleider.

Andere vormen van stage
Naast de CHE bieden wij ook stageplaatsen aan voor studenten van de regionale MBO’s en leerlingen van middelbare scholen voor een ‘snuffel- of maatschappelijke stage’.

Contact
Zijn er studenten/scholen die interesse hebben in stage lopen op CBS Ichthus? Graag telefonisch contact (030-6959512) met de Interne Coach Opleider Mirjam van der Weijden.