Natuur- en Milieueducatie

Vanaf groep 5 wordt gebruik gemaakt van de methode “Blink”.  Dit is een methode voor wereldoriëntatie, o.a.natuuronderwijs én techniek. Met deze methode leren kinderen door te doen. Om het doen en ervaren nog meer te stimuleren maken wij gebruik van het NME- aanbod van De Boswerf. Per jaargroep proberen we een excursie te plannen en een leskist in te zetten.