Vakantierooster

Voor het Vakantierooster 2020-2021 verwijzen wij u naar de jaarkalender.

U vindt daar ook de data van de studie(mid)dagen, waarop er òf een continurooster wordt gedraaid òf de kinderen vrij zijn.

 

Vakantierooster 2021-2022   (LET OP! DIT IS DUS VOOR HET KOMENDE SCHOOLJAAR!)

Na instemming van de GMR heeft ons bestuur het vakantierooster 2021-2022 vastgesteld.  De vrije middagen en studie(mid)dagen moeten nog worden vastgesteld.

Herfstvakantie 16 oktober t/m 24 oktober 2021
Kerstvakantie 25 december 2021 t/m 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie 26 februari t/m 6 maart 2022
Paasvakantie 15 april t/m 18 april 2022
Meivakantie 23 april t/m 8 mei 2022
Hemelvaartvakantie 26 mei t/m 29 mei 2022
Pinkstervakantie 6 juni 2022
Zomervakantie 9 juli t/m 21 augustus 2022