Vakantierooster

Voor het Vakantierooster 2021-2022 verwijzen wij u naar de jaarkalender 2021-2022.

U vindt daar ook de data van de studie(mid)dagen, waarop er òf een continurooster wordt gedraaid òf de kinderen vrij zijn.