Kunst en Cultuur

Kunst- en cultuuronderwijs
Behalve dat creatieve vakken evenwicht en variatie aanbrengen in het onderwijsaanbod, biedt kunst- en cultuuronderwijs een belangrijke bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. In de groepen vinden wekelijks handvaardigheids- en tekenlessen plaats. Daarbij wordt  schoolbreed gewerkt met de methode ‘Uit de Kunst’. De kinderen leren werken met diverse materialen, waarbij het speerpunt ligt op boetseren en schilderen.

Verder nemen we het Kunstmenu af bij Kunst Centraal. Elk kind in groep 1 t/m 8 maakt op deze manier jaarlijks kennis met professionele kunst. Daarnaast nemen we in de groepen 1 t/m 8 via het Kunstenhuis Zeist de onderwijslijn ‘Kunst & De Klas’ af. Dit is een kunsteducatief programma dat bestaat uit losse projecten, voor iedere bouw twee. Deze projecten worden in het geheel gegeven door vakdocenten van het Kunstenhuis Zeist.

Tijdens de schoolloopbaan maken de kinderen kennis met de disciplines beeldend, muziek, dans, theater, erfgoed en taal & media.

Muziekonderwijs
Muziek draagt bij aan de ontwikkeling van een kind, op veel verschillende vlakken tegelijk. Muziekonderwijs stimuleert de creativiteit van kinderen en samen muziek maken leert kinderen rekening te houden met elkaar en geeft veel plezier. Dit wordt onderschreven op onze school, daarom wordt sinds september 2018 gebruik gemaakt van de subsidie ‘Muziekimpuls’ voor de schooljaren 2018-2021.

In de groepen 1/2  komt een vakdocent muziek via het Kunstenhuis Zeist, die twintig muzieklessen verzorgt. In de groepen 3 t/m 8 zijn dat tien muzieklessen. Via de vakspecialist muziek binnen onze school worden daarbij in de groepen 3 t/m 8 minimaal tien muzieklessen gegeven, zodat elke jaargroep verzekerd is van tenminste twintig muzieklessen per schooljaar. De kinderen werken met muziekdomeinen als: zingen, bewegen, spelen (op instrumenten), noteren, luisteren (naar muziek) en componeren. Uit de middelen van de subsidie ‘Muziekimpuls’ kon een grote muziekkast met een ruime hoeveelheid verschillende muziekinstrumenten voor school aangeschaft worden, waardoor de kinderen regelmatig samen op muziekinstrumenten spelen tijdens de muzieklessen.