Kunst, cultuur en muziek

Kunst- en cultuuronderwijs

Behalve dat creatieve vakken evenwicht en variatie aanbrengen in het onderwijsaanbod, biedt kunst- en cultuuronderwijs een belangrijke bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. 

In de groepen vinden wekelijks handvaardigheids- en tekenlessen plaats. Daarbij wordt schoolbreed gewerkt met de methode ‘Uit de Kunst’. De kinderen leren werken met diverse materialen, waarbij het speerpunt ligt op boetseren en schilderen.

Verder nemen we het Kunstmenu af bij Kunst Centraal. Elke groep doet jaarlijks één activiteit. Dat kan een dans- of muziekvoorstelling zijn. Maar het kan ook een bezoek van een schrijver of kunstenaar in de klas of een tentoonstelling op school zijn.

Daarnaast nemen we in de groepen 1 t/m 8 via het KunstenHuis Zeist de onderwijslijn ‘KunstLokaal’ af. Dat is een kunsteducatief programma dat bestaat uit losse projecten, voor iedere groep twee per schooljaar. Het programma komt elk schooljaar opnieuw tot stand in samenwerking met lokale partners uit de regio Zeist (o.a. Bibliotheek Idea). Het KunstenHuis sluit binnen dit programma aan op de actuele kunst- en cultuurprogrammering van Zeist en verzorgt verdiepende workshops bij voorstellingen uit het Kunstmenu van Kunst Centraal. Voorbeeldprojecten uit KunstLokaal zijn o.a. een bezoek aan de bibliotheek, een kijkje in het orgel van de EBG, een taal- en dansworkshop Prenten Dansen aansluitend op de voorleesdagen en een les etiquette in Slot Zeist.

Tijdens hun schoolloopbaan maken de kinderen kennis met de kunstdisciplines muziek, beeldend, theater, audiovisueel/multimedia, dans en literatuur.

Muziekonderwijs

Muziek draagt bij aan de ontwikkeling van een kind, op veel verschillende vlakken tegelijk. Muziekonderwijs stimuleert de creativiteit van kinderen en samen muziek maken geeft veel plezier en leert kinderen rekening te houden met elkaar.

Dit wordt onderschreven op onze school, daarom werd o.a. gebruik gemaakt van de subsidie ‘Muziekimpuls’ voor de schooljaren 2018-2021. De school maakt ook dit schooljaar extra budget vrij voor kwalitatief goed muziekonderwijs.

In de groepen 1/2, 3, 7 en 8 nemen wij elk schooljaar muzieklessen af van het KunstenHuis Zeist, die worden verzorgd door muziekdocenten. Dit worden Kunstlessen genoemd (20 tot 30 muzieklessen in groep 1/2, 3 en 7). Aan het eind van groep 8 wordt (naast 10 muzieklessen van een muziekdocent) nog 2 maanden gewerkt aan de afscheidsmusical.

In groep 4, 5 en 6 geeft onze eigen vakspecialist muziek de muzieklessen (25 tot 30 per schooljaar). Natuurlijk besteden ook de eigen leerkrachten aandacht aan muziek.

De kinderen werken tijdens muzieklessen met de muziekdomeinen zingen, bewegen, spelen (op instrumenten), noteren, luisteren (muzikale luisteropdrachten) en componeren. Tijdens een muziekles staan klank, vorm of betekenis centraal. Uit de middelen van de subsidie ‘Muziekimpuls’ kon een grote muziekkast met een ruime hoeveelheid verschillende muziekinstrumenten voor school aangeschaft worden, waardoor de kinderen tijdens de muzieklessen regelmatig samen op muziekinstrumenten spelen.