Klassenouders

Per klas ondersteunen een of twee klassenouders de leerkracht bij het organiseren en uitvoeren van allerlei activiteiten. Aan het begin van een schooljaar kan een ouder aangeven dat hij klassenouder wil zijn van de groep waarin zijn kind zit. Iedere leerkracht maakt zelf afspraken met de klassenouders.

De taken van de klassenouder kunnen onder andere zijn:
De leerkracht ondersteunen bij activiteiten binnen de klas, zoals het kerstdiner, knutselen, etc.. 
- Op verzoek van de leerkracht andere ouders betrekken bij (buitenschoolse) activiteiten. 
- Het aanspreekpunt zijn voor ouders bij bepaalde activiteiten, wanneer dit in overleg met de leerkracht is afgesproken.
- De verjaardag van de leerkracht organiseren en/of een gezamenlijk cadeau voor de leerkracht regelen.
- Oog hebben voor lief en leed in de groep.
- Vraagbaak kunnen zijn voor nieuwe ouders.

Het is niet de bedoeling dat de klassenouder alles zelf moet doen. Hij moet er juist voor zorgen dat de leerkracht hulp krijgt van een benodigd aantal ouders wanneer hij daar behoefte aan heeft.