Ouderbijdrage

Doel Ouderbijdrage
Op de locaties van CBS Ichthus en De Lindehof worden nog nog veel meer activiteiten voor de kinderen georganiseerd naast het reguliere onderwijsprogramma. Denk hierbij aan de Kerstviering, Sinterklaas, deelname aan de Avondvierdaagse, een knutselmiddag, afscheidsavond van groep 8 enz. De organisatie van al deze activiteiten wordt bekostigd uit de (vrijwillige) ouderbijdrage.

Rol Ouderraad
De Ouderraad int en beheert deze ouderbijdrage. Met dit bedrag worden kosten betaald waarvoor het ministerie geen subsidie verstrekt. Presentjes ter gelegenheid van Sinterklaas en Kerst zijn daar voorbeelden van, maar ook leesboeken in de klas en speelgoed voor op het schoolplein. Ieder kind profiteert ervan! Daarom vragen wij U deze bijdrage te leveren, zodat wij deze activiteiten samen met school kunnen blijven organiseren!