Kanjertraining

Naast de cognitieve ontwikkeling vindt de school het ook heel belangrijk dat de kinderen zich in sociaal-emotioneel opzicht evenwichtig ontwikkelen. Daarom geven we in alle groepen de Kanjertraining. Het belangrijkste doel van de Kanjertraining op school is de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief).
Subdoelen zijn:
• Bevordering van vertrouwen en veiligheid in de klas;
• Versterking van sociale vaardigheden bij leerlingen;
• Beheersing door leerlingen van verschillende oplossingsstrategieën in conflicten;
• Bewustwording van eigenheid bij de leerlingen: Ik doe mij niet anders voor dan ik werkelijk ben.Als gevolg van de training zal een kind minder last hebben van sociale stress. Ook op langere termijn is het effect van deze training merkbaar. Het blijkt namelijk dat veel kinderen zich na het volgen van de Kanjertraining beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten behalen. Ook is het zelfvertrouwen van kinderen en de verbale communicatie van stille kinderen toegenomen. De pestproblematiek en de verbale agressie is afgenomen. De Kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties en daardoor komt tijd en energie vrij.

De kinderen moeten zich aan de volgende trainingsafspraken houden:
•      We vertrouwen elkaar;
•      We helpen elkaar;
•      Niemand speelt de baas;
•      Niemand lacht uit;
•      Niemand doet zielig.

De kinderen worden niet attent gemaakt op het lijden/verdriet dat ze veroorzaken, maar worden regelmatig geconfronteerd met de gevolgen van hun gedrag. Ze krijgen te horen wat de gevolgen zijn voor hun positie binnen de groep. Deze informatie krijgen ze van hun klasgenoten. Daarnaast geven de kinderen elkaar ook complimenten en tips.

Kinderen kunnen op verschillende manieren reageren. Deze gedragingen zijn te typeren als:

"Aapgedrag" De aap denkt negatief over zichzelf en anderen.
"Tijgergedrag" De tijger denkt goed over zichzelf en anderen.
"Konijngedrag" Het konijn denkt negatief over zichzelf en goed over anderen.
"Pestvogelgedrag" De pestvogel vindt zichzelf erg goed en de anderen sukkels.

Voor meer informatie lees ons pestprotocol of ga naar www.kanjertraining.nl.