Verkeersveiligheid

De verkeerscommissie heeft zich in de afgelopen periode erg ingespannen om de verkeersveiligheid rondom de schoollocaties te vergroten. Door het aanbrengen van paaltjes, gele strepen, speciale parkeerplaatsen voor busjes van de Buitenschoolse opvang (BSO) en éénrichtingsverkeer (De Genestetlaan) is getracht de kinderen een veilig schoolroute te bezorgen. Uiteraard is daarvoor de medewerking van ouders nodig. Wij kunnen en mogen niet optreden tegen foutparkeerders, of mensen, die “de regels en afspraken aan hun laars lappen”. Wij kunnen ouders slechts nadrukkelijk wijzen op de veiligheid van hun eigen kinderen en, die van andere ouders. Wij gaan er vanuit dat eenieder dat belang begrijpt en daar naar handelt.

De directie heeft regelmatig overleg met de wijkmanager en de wijkagenten om de verkeersveiligheid structureel onder de aandacht te brengen. Helpt u mee ?