Verlofregelingen

De leerplichtwet geldt voor alle leerlingen vanaf 5 jaar. Vanaf die leeftijd mogen de kinderen niet meer buiten de vakanties zonder reden afwezig zijn. Er zijn omstandigheden waarbij verlof gegeven kan worden, bijvoorbeeld een familiejubileum of een overlijden van een familielid. Verlof moet altijd schriftelijk worden aangevraagd. Hiervoor kunt u het 'aanvraagformulier verlof' gebruiken wat hieronder te downloaden is.  Ongeoorloofd verzuim wordt door de school gemeld bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Wanneer een kind geoorloofd afwezig is voor meer dan een dag, wordt in overleg met de ouders huiswerk meegegeven. 

Download hier het aanvraagformulier verlof.