Levensbeschouwelijke visie

De naam van de school verwijst naar het Griekse woord ‘Ichthus’.  Ichthus is het Griekse woord voor vis. Tegelijk zijn de letters I-CH-TH-U-S de beginletters van de Griekse woorden voor: Jezus Christus, Gods Zoon, Verlosser.

Uit onze naam blijkt al dat wij een christelijke school zijn en lesgeven vanuit de protestants-christelijke identiteit. Deze  identiteit is verankerd in het geloof in God en in navolging van Jezus. Vanuit ons christelijk geloof willen we een bijdrage leveren aan een vreedzaam en respectvol samenleven van mensen op deze wereld. Dit wordt zichtbaar in de omgang met elkaar, in de taal die gesproken wordt en in de sfeer die er op school heerst.

De school staat open voor iedereen die zich kan vinden in onze levensbeschouwing en manier van werken. We bieden ruimte aan ieder individu en respecteren elkaars mening.

Kernwaarden zijn:

  • betrouwbaar, eerlijk en consequent
  • open en transparant
  • waarderend en zorgzaam
  • proactief, gedreven en toekomstgericht
  • betrokken en kwaliteitsgericht