Pedagogische visie

Leren op school gaat het beste als kinderen zich prettig voelen. We doen daarom ons best om een omgeving te creëren die aan een aantal voorwaarden voldoet. Hierbij denken we aan veiligheid (fysiek en emotioneel), eigenheid, wederzijds respect, openheid, eerlijkheid en transparantie. Om dat te kunnen bereiken zijn regels en afspraken nodig. Hierbij zijn de principes van de Kanjertraining ons uitgangspunt. Die helpen ons veel aandacht te besteden aan de sociaal- emotionele ontwikkeling van de kinderen. Dit komt de sfeer op school ten goede, waardoor het leren zo optimaal mogelijk kan zijn. Ouders worden regelmatig betrokken bij de uitleg en toepassing van de Kanjerregels. Dit helpt ouders en leerkrachten om zowel thuis als op school dezelfde principes na te streven.