Tussenschoolse opvang

Op CBS Ichthus regelt Kiekeboe Kinderopvang de tussenschoolse opvang. 

De tussenschoolse opvang vindt plaats op maandag, dinsdag, donderdag, en vrijdag.
Het doel van de tussenschoolse opvang is kinderen van 4 tot en met 12 jaar op de momenten tussen de schoolochtend en de schoolmiddag plezierige opvang aan te bieden. De manier waarop de kinderen opgevangen worden is aangepast aan hun leeftijdsniveau, hun interesse en hun behoeften. Dit gebeurt binnen bepaalde pedagogische en veiligheidsgrenzen en in samenspraak met school en de ouders.

Gezien de doelstellingen worden de kinderen zo vrij mogelijk gelaten. Hierbij worden er wel grenzen aangegeven. Kiekeboe Kinderopvang biedt door haar gestructureerde manier van tussenschoolse opvang een rustmoment binnen de schooldag en draagt zodoende bij aan het welzijn en de prestaties van het kind. 

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar onderstaande downloads:
Informatie omtrent beleid en kosten TSO
Overeenkomst/ aanmeldingsformulier abonnement
Overeenkomst/ aanvraagformulier strippenkaart
- Mutatieformulier
- Toestemmingsformulier overblijven buiten school
- Toestemmingsformulier gymzaal Nicolaas Beetslaan